Od 1 października istnieje nowy typ przestępstwa powiązany z polisą OC.

Kara za brak OC

Polisa OC powinna być aktualna, między poszczególnymi polisami musi występować ciągłość.

Jeśli brak ważnej polisy zostanie wykryty podczas kontroli drogowej, kierowca straci dowód rejestracyjny pojazdu, a jego pojazd zostanie wycofany z ruchu. Będzie musiał wezwać lawetę.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na kierowcę karę.

Kara za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla kierowców nakładana jest w wysokości 230 zł do 10 800 zł w zależności od pojazdu i okresu bez ważnego OC.

10 800 zapłaci posiadacz samochodu ciężarowego, ciągnika samochodowego, autobusu, jeśli przerwa w jego ubezpieczeniu wyniosła powyżej 14 dni.

Za ten sam okres braku polisy OC posiadacz samochodu osobowego zapłaci 7 200 zł. 

Odpowiedzialność za brak OC przed sądem

Zdarza się, że sprawa trafia do sądu, a sąd w orzeczeniu zobowiązuje kierowcę do opłacenia kosztów naprawy pojazdu oraz grzywny, czy też nawiązki lub zadośćuczynienia dla ofiary lub jej rodziny. 

Nowy typ przestępstwa

Nowelizacja Kodeksu karnego wprowadziła od 1 października nowe przestępstwo.

Jeżeli kierowca uchyla się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej obowiązku naprawienia szkody lub zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo nawiązki (nie ma takiej sumy lub nie chce jej wypłacić), grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.