Tags

Zadatek a zaliczka

Podczas zawierania różnego rodzaju umów dosyć często wymagana jest wpłata określonej sumy pieniężnej na poczet zawartego zobowiązania. W dzisiejszym wpisie skupimy się na instytucji zadatku oraz porównamy ją z zaliczką. Czym jest zadatek? Jest to suma pieniężna lub rzecz przekazana przy zawarciu umowy. Stanowi dodatkowe zastrzeżenie umowne.  Zadatek jest czynnością prawną realną, stąd też konieczne […]