Tags

Czy sprzedawca może odmówić zwrotu towaru?

Załóżmy, że kupujemy stół, ale po rozłożeniu go w domu okazuje się, że jest za duży. Zgłaszamy sprzedawcy chęć zwrotu towaru, ale on nam odmawia. Czy ma taką możliwość? Jaki jest minimalny termin na zwrot produktu? Prawo do zwrotu towaru Prawo do zwrotu towaru to inaczej prawo do odstąpienia od umowy. Wówczas sprzedawca zobowiązany jest […]

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zdarza się, że sprzedając rzecz zależy nam na odzyskaniu w przyszłości prawa własności tejże rzeczy. Kodeks cywilny wprowadza instytucję prawa odkupu, które można zastrzec w umowie za zgodą kupującego. Stąd też jest ono pewnym profitem dla sprzedawcy.  Prawo odkupu stanowi zastrzeżenie ograniczające swobodę nowego właściciela w zakresie zbycia rzeczy.  Zastrzeżenie w umowie  Zastrzeżenia prawa odkupu […]