Tags

Poręczenie majątkowe

Tymczasowe aresztowanie bez wątpienia można określić mianem dotkliwego środka zabezpieczajacego, a wręcz najsurowszego spośród wszystkich innych możliwości. Nic dziwnego nie ma więc w tym, że uniknięcie izolacji w postaci tymczasowego aresztowania ma dla każdego oskarżonego niebagatelne znaczenie, ponieważ może wtedy odpowiadać z tzw. „wolnej stopy”. Poręczenie majątkowe stanowi alternatywę dla środka izolacyjnego, jeśli odpowiednio spełni […]