Tags

Kara łączna

Każdy sprawca powinien otrzymać adekwatną karę do popełnionego czynu zabronionego. Nasuwa się więc pytanie, co w sytuacji gdy popełnił tych przestępstw więcej? Wykorzystywana jest wówczas instytucja kary łącznej.  Zasady łączenia kar Wyróżniamy następujące zasady łączenia kar: Zasada asperacji – kara jest wymierzana w granicach od najwyższej z kar jednostkowych do ich sumy; Zasada absorpcji – […]