Tags

Kłamstwo oskarżonego w procesie

Jedną z fundamentalnych zasad procesu karnego jest prawo do obrony oskarżonego, gwarantuje je Konstytucja RP oraz przepisy podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji międzynarodowych (m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka w art. 6 ust. 3). Dotyczy to również podejrzanego. Art. 6. Kodeks postępowania karnego Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o […]