Tags

Zwolnienie z opłaty skarbowej

W momencie, gdy udajemy się do różnych instytucji państwowych, musimy liczyć się koniecznością uiszczenia opłaty w zamian za dokonanie pewnych czynności urzędowych.  Opłata skarbowa to swego rodzaju ekwiwalent za zrealizowaną przez państwo usługę.  Co podlega opłacie skarbowej? Art. 1. 1. ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Opłacie skarbowej podlega: 1) w sprawach […]