Tags

Dozór elektroniczny

Na czym polega? Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w miejscu zamieszkania, z zastosowaniem specjalnych urządzeń elektronicznych – odbywający karę nosi na ręce lub nodze nadajnik, który połączony jest z odbiornikiem umiejscowionym w miejscu ustalonym jako miejsce odbywania kary. Sąd penitencjarny określa przedziały czasowe, w których skazany […]