Tags

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie stanowi środek zapobiegawczy, polegający na izolacji od świata zewnętrznego na określony okres. Jest to najsurowszy środek zapobiegawczy, który powinien zostać zastosowany jedynie wówczas, gdy żaden inny nie spełni swojej funkcji. Następuje na mocy postanowienia sądu, głównie w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego, a wykonywany jest w areszcie śledczym.  Przesłanki ogólne i szczególne  […]