O kosztach rozwodu oraz o możliwym zwolnieniu z nich, pisałem wcześniej na blogu, w tym artykule. Dzisiaj zastanowimy się, kto ponosi koszty rozwodu?

Najprościej odpowiedzieć, że koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego ponosi strona przegrywająca. W sprawie rozwodowej możliwe są jednak trzy rozstrzygnięcia:

  1. rozwód wyłącznej winy jednej ze stron – wówczas koszty rozwodu ponosi strona przegrywająca;
  2. rozwód z zaniechaniem orzekania o winie – najczęściej koszty się znoszą wzajemnie;
  3. rozwód z orzeczeniem winy obu stron – traktuje się strony tak jakby wygrały proces po połowie

Dajmy przykład:

Rozwód z wyłącznej winy:

Strona przegrywająca pokrywa koszty procesu, na które składają się m.in. opłata stała w wysokości 600 zł, opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, koszty wynagrodzenia kuratora za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, koszty opinii OZSS (Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów – dawniej Rodzinnego Ośrodka Konsultacyjno-Diagnostycznego (RODK) oraz inne wydatki.

Rozwód bez orzekania o winie:

Pozwana zwraca połowę wpisu, czyli po uprawomocnieniu się orzeczenia zwraca 300 zł

 

Osoba, która zechce być reprezentowana przez adwokata, musi dodatkowo liczyć się z tym, że za oferowane usługi pełnomocnik pobiera honorarium w umówionej kwocie.

W uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie pełnomocnika ustanowionego z wyboru może zostać rozłożone raty.

10.11.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).