Jazda pod wpływem alkoholu to często spotykany problem na polskich drogach.

Podstawą, która zasadniczo wpływa na poniesioną odpowiedzialność karną za taki czyn jest stwierdzenie czy mówimy o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu czy w stanie nietrzeźwości. 

Kwalifikacja uzależniona jest od stężenia alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia krwi od 0,2 promila do 0,5 promila lub w sytuacji, gdy w wydychanym powietrzu mówimy o obecności od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm³ 

W tej sytuacji mamy do czynienia z wykroczeniem. (Art. 87 Kodeksu wykroczeń)

Jazda w stanie nietrzeźwości

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³  wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

W tej sytuacji mamy do czynienia z przestępstwem. 

Pojazd mechaniczny w rozumieniu przepisów prawa

W rozumieniu Sądu Najwyższego „Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy).”(Wyrok SN z dnia 25 października 2007 r., sygn. III KK 270/07).

Rowery z silnikiem pomocniczym nie zaliczają się do pojazdów mechanicznych.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu Wykroczeń, prowadzący pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych. Co więcej, orzeka się również zakaz prowadzenia pojazdów.

Kara za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 

Kodeks Karny w art. 178a stanowi, iż kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co jeśli złamiemy zakaz prowadzenia pojazdów?

Dosyć często policjanci zatrzymują w celu przeprowadzenia kontroli drogowej kierowców, na których ciąży zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 244 Kodeksu Karnego wprowadza odpowiedzialność karną za łamanie takiego zakazu. Zagrożone jest to karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.