Po śmierci spadkodawcy zwykle jeden ze spadkobierców organizuje pogrzeb oraz stypę, płaci za pomnik i ponosi inne koszty związane z pochówkiem. Wszystkie te rzeczy wchodzą w skład tzw. długów spadkowych, które mogą być rozliczone pomiędzy spadkobiercami.

Stosownie do art. 922 § 3 KC. do długów spadkowych należą koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku.

Jeżeli zgodnie z zasadami odpowiedzialności solidarnej jeden ze spadkobierców pokryje długi spadkowe, to przysługują mu do pozostałych roszczenia regresowe w wysokości przypadających na nich udziałów w długach spadkowych (art. 376 KC). Może dochodzić ich w oddzielnym postępowaniu, chyba że toczy się postępowanie o dział spadku – wówczas w jego trakcie dokonuje się rozliczeń między spadkobiercami z tytułu odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 686 KPC).

Przykład:

Jola i Kasia są siostrami. Po śmierci ojca dziedziczyły z ustawy po 1/2. Koszty pogrzebu w postaci transportu zwłok z innego miasta, pochówku oraz stypy poniosła Jola w wysokości 10.000 zł. Dodatkowo Jola poniosła koszt pomnika w wysokości 16.000 zł. W trakcie postępowania działowego Jola może żądać pokrycia połowy długów spadkowych (10.000 zł – koszty pogrzebu + 16.000 zł – koszt pomnika = 26.000 zł / 2 = 13.000 zł). 

 

12.08.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa spadkowego.