Kto jest uprawniony do założenia wniosku o zwolnienie z ZUS?

Do złożenia wniosku uprawieni są tzw. mikroprzedsiębiorcy, czyli oględnie pisząc firmy zatrudniające do 9 pracowników oraz samozatrudnieni. Niestety ustawodawca dla jednej grupy (samozatrudnionych) ustanowił próg przychodów a dla drugiej (mikrofirm) już nie.

Problem pojawi się, gdy zastanowimy się, czy jednoosobowa firma, która zatrudnia na umowę inną niż umowa o pracę, np. umowę zlecenia jedną osobę, to mikroprzedsiębiorca czy nadal samozatrudniony?

Odpowiedź znajdziemy w samym wniosku, gdzie rozróżniono te dwie grupy w bardzo prosty sposób. Jeżeli płacimy składki wyłącznie za siebie, to jesteśmy samozatrudnieni i obowiązuje nas próg przychodu w wysokości 15 681,00 zł a jeżeli płacimy składki jeszcze za kogoś w ramach prowadzenia naszej działalności gospodarczej, wówczas jesteśmy mikroprzedsiębiorcą i nas ten próg przychodowy nie obowiązuje.

Żeby nie być gołosłownym we wniosku znajdziemy dokładnie taki zapis:

osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki jednocześnie za innych ubezpieczonych. Dotyczy to płatników, którzy na dzień 29. lutego 2020 r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Jak złożyć wniosek do ZUS bez wychodzenia z domu?

No dobrze, okazuje się że możemy złożyć wniosek i ubiegać się o zwolnienie z ZUS na 3 miesiące za nas i naszych pracowników, których zatrudniamy powiedzmy 2.

W tym celu wchodzimy tutaj: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma-do-9-pracownikow

a następnie klikamy w niebieski przycisk “złóż wniosek”.

Następnie logujemy się do systemu w wybrany sposób:

Po zalogowaniu się i zaakceptowaniu wszystkich niezbędnych zgód możemy złożyć bardzo prosty wniosek, który sprowadza się do zaznaczenia pierwszej opcji (jeżeli jesteśmy mikroprzedsiębiorcami)

Na stronie drugiej wniosku musimy przesłać Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek

Przechodzimy do najtrudniejszej części złożenia wniosku. Do wniosku elektronicznego musimy załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) – załącznik do wniosku RDZ. 

W tym celu wchodzimy na stronę ZUS i pobieramy załącznik klikając w ten link

Po pobraniu powinniśmy mieć formularz, który wygląda tak:

Plik możemy wydrukować i wypełnić ręcznie a następnie zrobić zdjęcie albo zeskanować i załączyć na stronie drugiej formularza wniosku. Na tym trudność się kończy i możemy cały wniosek podpisać elektronicznie.

Podsumowanie.

Oczywiście wniosek możemy złożyć również w formie papierowej, jednakże w czasie epidemii najlepiej to zrobić bez wychodzenia z domu. W razie problemów jestem do dyspozycji,

adwokat Łukasz Mikulski

Lubliniec, 05.04.2020 r.

tel. 531-926-926