Pytanie, jak się szybko rozwieść zadaje sobie wiele małżeństw, ale odpowiedź znajduje garstka… Otóż prawda jest taka, że aby uzyskać rozwód trzeba dowieść przed sądem, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W trakcie zeznań robi się nieprzyjemnie i wówczas właśnie, któraś ze stron zaczyna udowadniać, kto jest winien temu rozkładowi i dlaczego… i tak oto, szybki rozwód przechodzi w niebyt. A umówieni małżonkowie, który chcieli rozwodu bez orzeczenia o winie, nagle zaczynają ze sobą walczyć i udowadniać winę.

W tym miejscu właśnie przydatny staje adwokat, który potrafi wznieść się w swojej argumentacji ponad emocje, które zaczynają rządzić na sali. Najważniejsze wszak jest dobro Klienta a nie emocje.

No, ale załóżmy, że rozwód ma być szybki. Rozkład pożycia małżeńskiego, o którym mowa, sąd bada w trzech aspektach:

  1. ekonomicznym (czy małżonkowie w dalszym ciągu korzystają ze wspólnych pieniędzy, kupują jedzenie – tzw. jedna lodówka);
  2. emocjonalnym (czy małżonkowie siebie kochają);
  3. fizycznym (czy małżonkowie współżyją ze sobą).

Rozkład pożycia małżeńskiego musi być trwały zupełny, co oznacza, że Sąd będzie pytał o to, kiedy doszło do rozkładu pożycia oraz czy dotyczy on każdej ze sfer wyżej wymienionych.

Jeżeli chcemy szybko rozwód, to musimy pamiętać, że najważniejsze jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Jeżeli na skutek rozwodu ucierpiałyby dzieci, wówczas zachodzi tzw. negatywna przesłanka rozwodu, tj. rozwód jest niedopuszczalny.

Sprawa rozwodowa będzie odbywać się w Sądzie Okręgowym  w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, czyli w przypadku powiatu lublinieckiego, będzie to Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności. W tym miejscu należy dodać, że tajemnica adwokacka jest obowiązkiem adwokata, który gwarantuje, że nic ze sprawy rozwodowej nie zostanie ujawnione postronnym osobom.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Jeżeli chodzi o świadków, to w przypadku tzw. szybkiego rozwodu warto mieć jednego świadka.

12.09.2019, adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).