Sprawa o rozwód to duże koszty… oprócz tych związanych z honorarium adwokackim (o ile decydujemy się na profesjonalnego pełnomocnika) trzeba wraz z pozwem załączyć dowód opłaty sądowej w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398,t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785).

Opłatę sądową w sprawie rozwodowej wnosi się do Sądu Okręgowego. W przypadku powiatu lublinieckiego jest to Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie.

Aktualnie numer konta Sądu właściwy do złożenia opłaty to:

48 1010 0055 2443 0130 1700 0001

Należy jednak go sprawdzić na stronie Sądu Okręgowego: https://www.czestochowa.so.gov.pl/konta-bankowe,m,m1,3,23

Jeżeli zdecydujemy się na pozew o seperację, również zapłacimy 600 zł tytułem opłaty sądowej.

Apelacja kosztuje także 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, u.k.s.c.).

Musimy pamiętać, że strona przegrywająca na żądanie przeciwnika musi zwrócić koszty postępowania w tym koszty zastępstwa procesowego.

Dlatego właśnie poleca się korzystanie z pomocy adwokatów, także jeśli chodzi o sprawy rozwodowe.

Jest możliwe zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli osoba składająca wniosek nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa.

Uwaga! Omawiany stan prawny jest na dzień 01. października 2019 r. i mógł ulec zmianie.

01.10.2019 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne)