Wiele osób po rozwodzie z marszu przechodzi do kolejnego etapu ostatecznego rozrachunku, z byłym już współmałżonkiem i chce dokonać podziału majątku.

Temat jest bardzo rozległy i pewnie sporo o nim będę pisać, dzisiaj podpowiem, do którego sądu należy złożyć wniosek.

Otóż wcale nie do Sądu Okręgowego, gdzie była sprawa rozwodowa a do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku (z reguły nieruchomości). Dla całego powiatu lublinieckiego, będzie sąd Rejonowy w Lublińcu, I Wydział Cywilny.

Wniosek podlega opłacie, o ile nie ma zgody, co do podziału, to jest opłata stała w wysokości 1.000 zł, którą należy uiścić wraz z wnioskiem.

art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego:

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

 

04.02.2020 r., adwokat Łukasz Mikulski

Tel. 531-926-926

Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Mikulskiego świadczy usługi m.in. w zakresie prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem oraz inne).