Tags

Darowizna doliczona do spadku

Jedną z kwestii, które łączymy ze śmiercią jest spadek. Niejednokrotnie wiąże się to ze sporami pomiędzy jego najbliższymi. Przed sądem toczy się postępowanie o dział spadku, w toku którego ustalamy wysokość tzw. „schedy spadkowej”. Co ona oznacza? Czy darowizny mają znaczenie w kontekście jej ustalania? Co to jest scheda spadkowa? W Kodeksie cywilnym nie znajdziemy […]

Dziedziczenie – Osoba wskazana w testamencie nie żyje – kto dziedziczy?

Spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale osoba powołana w nim do dziedziczenia zmarła wcześniej niż on. Kto wtedy dziedziczy? Osoba wskazana w testamencie nie żyje – co dalej? Jeśli testator w testamencie powołuje kilku spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego udział w pierwszej kolejności może być „zagospodarowany” poprzez […]