Tags

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Zdarza się, że sprzedając rzecz zależy nam na odzyskaniu w przyszłości prawa własności tejże rzeczy. Kodeks cywilny wprowadza instytucję prawa odkupu, które można zastrzec w umowie za zgodą kupującego. Stąd też jest ono pewnym profitem dla sprzedawcy.  Prawo odkupu stanowi zastrzeżenie ograniczające swobodę nowego właściciela w zakresie zbycia rzeczy.  Zastrzeżenie w umowie  Zastrzeżenia prawa odkupu […]