Tags

Dziedziczenie – Osoba wskazana w testamencie nie żyje – kto dziedziczy?

Spadkodawca pozostawił po sobie testament, ale osoba powołana w nim do dziedziczenia zmarła wcześniej niż on. Kto wtedy dziedziczy? Osoba wskazana w testamencie nie żyje – co dalej? Jeśli testator w testamencie powołuje kilku spadkobierców i jeden z nich nie chce lub nie może dziedziczyć, to jego udział w pierwszej kolejności może być „zagospodarowany” poprzez […]