Tags

Zasiedzenie lasu państwowego 

21 czerwca 2023 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego (III CZP 94/22) podjął kluczową uchwałę w kwestii możliwości zasiedzenia nieruchomości leśnej stanowiącej Las Państwowy.  Rozbieżności w orzecznictwie Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia, przekazał do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, ponieważ w dotychczasowym orzecznictwie istniały […]