Ślub i wesele łączą się oczywiście nie tylko z zabawą, ale także z prezentami. Niestety, ta ostatnia kwestia może się łączyć się z Urzędem Skarbowym. 

W Polsce, obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem darowizny, w tym również prezentów ślubnych, regulowany jest przez ustawę o podatku od spadków i darowizn. 

Czy jest darowizna?

Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. 

Czy każdy prezent ślubny może być opodatkowany?

Prezent ślubny jako forma darowizny może podlegać opodatkowaniu, jeżeli jego wartość przekracza określone w ustawie limity, więc mniejsze, drobne upominki (np. kwiaty, ręczniki, książki) nie będą się wiązały z powstaniem obowiązku podatkowego.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Nowożeńcy nie zapłacą podatku ani nie będą musieli zgłosić nabycia do urzędu skarbowego, jeśli wartość darowizny zmieści się w kwocie wolnej od podatku. 

Przy rozpatrywaniu wysokości podatku i konieczności jego uiszczenia istotna jest kwalifikacja do odpowiedniej grupy podatkowej:

  • Grupa I: Małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, teściowie, zięciowie, synowe.
  • Grupa II: Siostrzenice, bratanice, ciotki, wujowie, pasierbowie, szwagrowie.
  • Grupa III: Osoby niespokrewnione, np. przyjaciele.

W przypadku każdej z grup obowiązuje inny limity darowizn, czyli jeżeli wartość prezentu nie przekroczy odpowiedniego limitu, wówczas nie ma obowiązku odprowadzania podatku.

Przekroczenie limitu wymaga zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego i opłacenia podatku.

Limity zwolnień od podatku

Zgodnie z art. 9 ustawy o spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej podatkowej;
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej podatkowej.

Kwota limitu dotyczy wszystkich prezentów otrzymanych od jednej osoby w ciagu 5 ostatnich lat, więc gdyby nie została przekroczona, to nie trzeba niczego zgłaszać w urzędzie. 

Jeśli darowizna przekroczyła limit, należy dokonać zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i opłacić podatek.

Przykład

Nowożeńcy otrzymali od przyjaciela bon na weekendowy wyjazd do spa o wartości 1300 zł. Prezent nie będzie podlegał opodatkowaniu, ponieważ nie przekracza limitu dla grupy III – 5733 zł.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego

Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych należy złożyć w terminie miesiąca od dnia otrzymania prezentu, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (formularz SD-3). 

Po otrzymaniu decyzji podatkowej od urzędu skarbowego, nowożeńcy mają 14 dni na zapłatę należnego podatku. Urząd skarbowy określa w tej decyzji wysokość należnego podatku.

Prezenty zwolnione z podatku

Ustawa przewiduje całkowite zwolnienie z podatku od darowizn w przypadku darowizn między najbliższą rodziną, czyli grupą zerową, o ile darowizna zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego w terminie. 

Do grupy zerowej należą osoby z najbliższego kręgu, czyli małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuk), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha oraz pasierb.

Warunki zwolnienia z podatku od darowizny (przekraczającej kwotę wolną od podatku – 36 120 zł) są następujące:

  1. Dokonanie zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na formularzu SD-Z2. 
  2. Przekazanie darowizny w formie bezgotówkowej na konto bankowej lub przekazem pocztowym na adres obdarowywanego. 

Niezgłoszenie darowizny w terminie może skutkować utratą prawa do zwolnienia z podatku oraz koniecznością zapłacenia podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Przykład

Nowożeńcy Anna i Piotr otrzymali w ramach prezentu ślubnego m.in. działkę wartą 60 000 zł od rodziców żony oraz 5 000 zł przelewem bankowym od dziadków męża. 

Darowizna od rodziców Anny przekracza limit zwolnienia dla grupy I (36 120 zł). Anna i Piotr muszą zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od ich otrzymania, inaczej będą zobowiązani do zapłaty podatku.

Natomiast darowizna otrzymana od dziadków Piotra nie przekracza limitu zwolnienia dla grupy I, więc nie trzeba dokonywać zgłoszenia ani uiszczać podatku.

Jeśli masz pytania dotyczące omówionego tematu lub potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej, nie wahaj się z nami skontaktować. Kancelaria Adwokacka Mikulski oferuje kompleksową pomoc prawną dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc. Zadzwoń pod numer +48 882 843 157 lub napisz na adres kancelaria@adwokatmikulski.pl. Jesteśmy tutaj, aby Cię wspierać!