Dominika Machoń

Dominika Machoń

Dominika Machoń

Studentka prawa

Biography

Dominika Machoń – studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Z kancelarią związana od 2022 r.