Zuzanna Maruszczyk

Zuzanna Maruszczyk

Zuzanna Maruszczyk

Studentka prawa

Biography

Zuzanna Maruszczyk - studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z kancelarią związana od 2022 r.