Ewelina Mikulska

Ewelina Mikulska

Ewelina Mikulska

Doktor nauk prawnych, Adwokat

Biography

Ewelina Mikulska – doktor nauk prawnych, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia na WSZiA w Opolu.

W 2021 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Od 2021 r. adiunkt naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego i deontologii zawodów medycznych.

 

Od 2021 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie.