Dominika Machoń

Studentka prawa

Ewelina Mikulska

Doktor nauk prawnych, Adwokat

Zuzanna Maruszczyk

Studentka prawa